başmaqçı

başmaqçı
is. Başmaq (ayaqqabı) tikən və ya satan adam; çəkməçi. Boyaqçıya, başmaqçıya, dərziyə; Havaxtadək olacağıq iki qat. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başmaqçılıq — is. Başmaqçı (çəkməçi) sənəti, peşəsi. Başmaqçılıq etmək. – Arşak onlara öz bacardığı saatsazlıq, başmaqçılıq, zərgərlik sənətlərini öyrədirdi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cahıllıq — is. Cavanlıq, gənclik. Cahıllıq zamanı keçibdir əgər; Yenə yüz naxələf oğlana dəyər. Q. Z.. <Şahnisə:> Ay qədimi, deyəsən, cahıllığın yadına düşdü. Ç.. Cahıllıq eləmək – cavan tay tuşları ilə avaralıq eləmək, vaxtını kefdə keçirmək. Şeyx… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mömin — sif. və is. İnandığı dinin (əsasən islam dininin) ehkamlarına ciddi surətdə əməl edən adam; dindar, dinçi. Başmaqçı usta Ağabala . . saleh, salim, mömin, Allah bəndəsi bir şəxs idi. Ç.. Mərhum Zeynəb xanım mömin, müsəlman bir Allah bəndəsi idi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nalbənd — is. <ər. nəl və fars. . . . bənd> Heyvanların ayağına nal vuran; nalçı. Axsaq atın kor nalbəndi olar. (Məsəl). Koroğlu baxdı ki, nalbənd çox xoşsifət bir kişidir. «Koroğlu». Bakıda ümumiyyətlə peşəkarlar: nalbənd, qundaqsaz, bıçaqçı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qumarbaz — is. <ər. qimar və fars. . . . baz> Qumar oynamağı özünə adət etmiş adam. <Həpo:> Qumarbaz baba idim, aldım, apardım, çünki nahaq işdən ötrü verilmişdi, bərəkəti də olmadı. M. F. A.. Qumarbazlar arasında ürəkli aşıq atan kim idi? –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salim — sif. <ər.> klas. 1. Salamat. Tək tək ayılan varsa da, haqq dadıma çatsın; Mən salim olum, cümlə cahan batsa da batsın. M. Ə. S.. 2. Dinc, sakit, əmin. Başmaqçı usta Ağabala . . saleh, salim, mömin, Allah bəndəsi bir şəxs idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şərbaf — is. <fars.> Nazik saplardan əl ilə bafta və sair bu kimi şeylər toxuyan, tikmə tikən usta. Bir dənə dülgərimiz, bir dənə dərzimiz yoxdur. Papaqçı, dəmirçi, nalbənd, başmaqçı və şərbafdan başqa sənətkara gümanımız gəlmir. Ç.. Ərlik yekə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”